Referencje

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszymi referencjami. Jest to tylko część dokumentów z naszej bogatej bazy wykonanych zadań.
Poniżej znajdą Państwo listę najciekawszych wykonanych przez nas zleceń od początku lat 90.

WCZEŚNIEJSZE REALIZACJE

  • Generalne remonty instalacji elektrycznych w:

Oddziałach Banku PKO SA w Bytomiu , Sosnowcu, Wojkowicach i Katowicach;
Banku Śląskim w Rudzie Śląskiej;
Urzędzie Skarbowym w Piekarach Śląskich, Bytomiu;
Placówkach Powiatowego Urzędu Pracy w Zabrzu;
Bytomskim Centrum Kultury w Bytomiu;
Budynku Novotel Rondo w Katowicach;
Placówkach Oświatowych w Bytomiu;
Konserwacja instalacji elektrycznej na osiedlu im. J. Paderewskiego w Katowicach;
Konserwacja instalacji elektrycznej na osiedlu w Bytomiu – Miechowicach

  • Kompleksowe roboty elektroenergetyczne w nowopowstałych inwestycjach:

Stacje paliw Shell w Gliwicach, Statoil w Bytomiu, Aral w Zabrzu;
Bank Spółdzielczy w Bytomiu;
Oddział Banku PKO BP Tychy;
Powiatowy Urząd Pracy Bytom;
Ewangelicki Dom Opieki im. Matki Ewy w Bytomiu Miechowicach;
Starostwo Powiatowe Tarnowskie Góry;
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Bytomiu;
Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej Bielszowicach;
Szkoła Gastronomiczna w Tarnowskich Górach;
Centrum Działalności Podwodnej ,,Nurek” w Bytomiu;

  • Montaż i eksploatacja sieci S/N i N/N ze stacjami transformatorowymi:

Montaż i eksploatacja sieci N/N i S/N na terenie miasta Radzionkowa;
Oczyszczalnia Ścieków ,,Centralna” w Bytomiu;
osiedle domków jednorodzinnych w Radzionkowie, Bytomiu, Piekarach Śląskich;
Składowisko odpadów komunalnych BPK w Bytomiu;
Zasilanie energetyczne węzłów betoniarskich Dyckerhoff Transportbeton Katowice w Bytomiu i Lędzinach;
Rynek w Bytomiu;
w budynku Polskiej Telewizji Kablowej w Katowicach;

  • Iluminacja budynków:

Obiekty sakralne – koscioły:

w Bytomiu:

Bożego Ciała;
Dobrego Pasterza;
Św. Jacka;
Św. Barbary;
Św. Trójcy

w Radzionkowie:

Wniebowzięcia NMP

Pomniki :

,,Papieża Jana Pawła II” w Piekarach Śląskich;
,,Bytomskiego Świetlika”
Obiekt Banku PKO BP w Tychach
Kopiec im Józefa Piłsudskiego w Krakowie.

  • Instalacje odgromowe:

Powiatowy Urząd Pracy w Bytomiu;
Kościół św. Wawrzyńca w Bobrownikach;
Ewangelicki Dom Opieki im. Matki Ewy w Bytomiu;

Budynki oświatowe:

Szkoły Podstawowe Nr 1 i Nr 2 w Radzionkowie
Szkoła Muzyczna w Bytomiu

  • Modernizacja i konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie miast:

Bytomia;
Rudy Śląskiej;
Wojkowic;
Gminy Zbrosławice;
Piekar Śląskich;
Radzionkowa;
Tarnowskich Gór;