Śląska Nagroda Jakości

Laureat IX Edycji Śląskiej Nagrody Jakości

W maju 2007 roku firma została Laureatem IX Edycji Śląskiej Nagrody Jakości. Konkurs organizowany jest przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach oraz  objęty jest honorowym patronatem Wojewody Śląskiego i Marszałka Województwa Śląskiego.

Celem Konkursu ?Śląska Nagroda Jakości? jest promocja projakościowych działań dokonywanych w podmiotach gospodarczych i organizacjach prowadzących działalność  na terenie województwa śląskiego.
  Firma zostając Laureat Śląskiej Nagrody Jakości staje się  wzorcem dla innych przedsiębiorstw w dziedzinie jakości, gdyż zarządzanie przez jakość to zbiorowy wysiłek załogi zorientowany na ustawiczne doskonalenie organizacji we wszystkich aspektach , sferach i efektach działalności przedsiębiorstwa.

Zapraszamy na stronę WWW IX Edycji Śląskiej Nagrody Jakości.