SEP Rekomenduje

Rekomendacja Stowarzyszenia Elektryków Polskich

W listopadzie 2007 roku nasza firma uzyskała zaświadczenie rekomendacyjne Stowarzyszenia Elektryków Polskich w zakresie:

  • projektowania, montażu i eksploatacji: sieci rozdzielczych średniego i niskiego napięcia, stacji transformatorowych SN/nN, instalacji elektrycznych w budownictwie mieszkaniowym i przemysłowym
  • projektowania oświetlenia ulicznego i iluminacji budynków
  • pomiarów odbiorczych i eksploatacyjnych urządzeń i instalacji do 1 kV

 Rekomendacja jest potwierdzeniem zdolności firmy do świadczenia usług o wysokim poziomie technicznym. Przyznawana jest ona po weryfikacji świadczonych usług przez rzeczoznawców Stowarzyszenia Elektryków Polskich.  

Zapraszamy na stronę WWW Stowarzyszenia Elektryków Polskich